Inne zastosowania

Inne zastosowania

Pianobeton znajduje wiele nietypowych zastosowań, dla których czasami ciężko znaleźć lepsze rozwiązanie. Stabilizacja zbiorników i cystern (równomierne obciążenie całości ścian zbiornika), mury wybuchochłonne przy zbiornikach na gaz, nabrzeża portowe i falochrony, przyczółki wiaduktów czy domy w całości wylewane z Pianobetonu, to tylko niektóre z wielu zastosowań Pianobetonu. Na świecie na Pianobetonie buduje się tzw. pływające autostrady, a także wbudowuje się Pianobeton w pancerz wozów pancernych armii USA.

Poznaj naszą ofertę

Cena jest ustalana indywidualnie i zaczyna się już od 499 zł netto za m3.

Check the details

Zastosowanie

Pianobeton ma wiele unikatowych właściwości fizycznych i chemicznych. Jest materiałem o szerokim zastosowaniu i od wielu lat szeroko stosowany w budownictwie na całym świecie.

See examples
2022