Poznań – Muzeum Narodowe

Obiekt oczekujący w stanie surowym 14 lat na kontynuację budowy. Kiedy do niej przystąpiono, okazało się, że różnice poziomów na stropach na całej powierzchni 7500 m2 poszczególnych kondygnacji wynoszą od 5 do 28 cm. Projekt adaptacyjny wymagał sztywnej podbudowy dla ułożenia specjalnych włoskich posadzek ceramicznych. Wykluczono zwykły beton, gdyż zbyt dociążałby stropy, wykonane z wątpliwej jakości betonu. Zastosowano Pianobeton odmiany PB 500.

Zobacz też:

Poznaj naszą ofertę

Cena jest ustalana indywidualnie i zaczyna się już od 499 zł netto za m3.

Check the details

Zastosowanie

Pianobeton ma wiele unikatowych właściwości fizycznych i chemicznych. Jest materiałem o szerokim zastosowaniu i od wielu lat szeroko stosowany w budownictwie na całym świecie.

See examples
2022