Legnica – Akademia Rycerska

Remont obiektu zabytkowego – wypełnienie i wykończenie posadzką nad średniowiecznymi sklepieniami łukowymi. Pierwotnie zakładano dla wyrównania powierzchni wypełnienie keramzyto-betonem. Materiał ten jednak nie spełniał warunków obciążeniowych. Keramzyt luzem nie przenosił wymaganych obciążeń i wymagał grubszej i zbrojonej wierzchniej posadzki. Najlepszym rozwiązaniem okazało się wypełnienie lekkim Pianobetonem PB 500. Na warstwę wierzchnią wystarczyła posadzka o grubości 3-4 cm pod płytki ceramiczne.

Zobacz też: Pianobeton zamiast styropianu

Poznaj naszą ofertę

Cena jest ustalana indywidualnie i zaczyna się już od 499 zł netto za m3.

Check the details

Zastosowanie

Pianobeton ma wiele unikatowych właściwości fizycznych i chemicznych. Jest materiałem o szerokim zastosowaniu i od wielu lat szeroko stosowany w budownictwie na całym świecie.

See examples
2022